Saturday, 1 September 2012

GEN Y YAKIN 2020 TERCAPAI


Hasil bancian terkini mendapati Gen Y sangat yakin objektif-objektif Wawasan 20 akan dicapai.

88% responden di dalam kelompok umur 21-35 tahun itu menyatakan yang mereka sangat optimistik visi mantan PM Tun Mahathir akan tercapai, seperti yang dilaporkan di dalam laporan hasil bancian oleh Universiti Islam Antarabangsa (IIUM).

Keyakinan Gen Y di dalam visi Malaysia yang maju menunjukkan mereka masih mempunyai motivasi untuk menjadi penyumbang produktif kepada ekonomi negara.

Hampir 20%  penduduk Malaysia hari ini berusia di bawah 20 tahun dengan kadar literasi yang hampir sempurna (98%), menjadikan kelompok ini berpotensi besar menjadi penjana kuasa ekonomi untuk negara.

No comments:

Post a Comment